Vi har stängt valborg och 1 maj

2018-04-16

För er som vill hämta/lämna nycklar gäller följande:

Nycklar kan hämtas den första i månaden från kl 12:00. Infaller den första på en helgdag kan nycklarna hämtas nästkommande från vardag kl 12:00. Alltså den 2 maj.

Återlämning av nycklar sker vid besiktning, om inte annat är överenskommet. Nycklarna ska finnas på MHS Bostäder, Bo Bergmans Gata 1 senast den första i månaden före klockan 12:00. Infaller den första på en helgdag är det nästkommande vardag som gäller. Alltså den 2 maj.

Vi har ett nyckelinkast som finns åtkomligt dygnet runt där du också kan lämna dina nycklar.