Vem får söka?

 

Följande får hyra lägenhet hos MHS Bostäder

  • Militära och civila tjänstemän, som har/söker en tjänst inom Försvarsmakten i Mälardalsområdet.
  • Militära och civila tjänstemän som pendlar och som för sin tjänst inom Försvarsmakten behöver bo i närhet av arbetsplatsen under veckorna.
  • Studerande på FHS, som har en anställning inom Försvarsmakten på annan ort.
  • OBS! Ovanstående gäller ej sökande som har etablerat eget boende inom pendlingsavstånd.
  • GSS/K; gruppbefäl, soldater och sjömän, med förbandsplacering inom Mälardalsområdet. Söker, efter godkänd ansökan, bostad via ”mina sidor”.
  • Tilldelad/sökt boende hos MHS Bostäder är en tillfällig bostad, vi tillämpar inte lägenhetsbyten.

MHS-Bostäder hyr endast ut lägenheter med avstående av besittningsskydd. I samband med kontraktstecknande skriver man under avstående av besittningsskydd som vi skickar in till hyresnämnden för godkännande. För att få hyra en lägenhet krävs att du har en anställning inom Försvarsmakten som kan verifieras av personalchef eller motsvarande. Maximal boendetid 4 år.

En bostad inom MHS-Bostäder skall i första hand styras av behovet och är inte en rättighet eller ekonomisk förmån. Boendetider anpassas till att ge så många som möjligt, ett initialt boende under tjänstgöring inom Försvarsmakten i Mälardalsområdet.

Kategorier som ej ingår i MHS Bostäders uppdrag:

  • Reservofficerare
  • Hemvärnets anställda
  • Kadetter