Vem får söka?

 

Följande får hyra lägenhet hos MHS Bostäder

 • Studerande vid FHS.
 • Pendlande yrkesofficerare med pendlingsavtal.
 • Pendlande yrkesofficerare utan pendlingsavtal.
 • Yrkesofficerare med behov av övergångsboende.
 • GSS/K; gruppbefäl, soldater och sjömän, med förbandsplacering inom Mälardalsområdet. Söker, efter godkänd ansökan, bostad via ”mina sidor”.
 • Civilt anställda med behov av övergångsboende.
 • Tilldelat/sökt boende hos MHS Bostäder är en tillfällig bostad, vi tillämpar inte lägenhetsbyten.
 • OBS! Ovanstående gäller ej sökande som har etablerat eget boende inom pendlingsavstånd.

MHS Bostäder hyr endast ut lägenheter med avstående av besittningsskydd. I samband med kontraktstecknande skriver man under avstående av besittningsskydd som vi skickar in till hyresnämnden för godkännande. För att få hyra en lägenhet krävs att du har en anställning inom Försvarsmakten som kan verifieras av personalchef eller motsvarande. Maximal boendetid 4 år (civilt anställda 2 år).

En bostad inom MHS Bostäder skall i första hand styras av behovet och är inte en rättighet eller ekonomisk förmån. Boendetider anpassas till att ge så många som möjligt, ett initialt boende under tjänstgöring inom Försvarsmakten i Mälardalsområdet.

Kategorier som ej ingår i MHS Bostäders uppdrag:

 • Reservofficerare
 • Hemvärnets anställda
 • Kadetter