Värme och Ventilation

 

Informationen nedan är generell det kan förekomma avvikelser i just din lägenhet.
 

Värme

Temperaturen på elementen regleras centralt utifrån utetemperaturen. Måltemperatur i lägenheten är 20–21 grader. Normal temperaturdifferens mellan över- och underkant på elementet är ca 3-6 grader. Termostatens funktion (sitter i ena änden på elementet) är att bromsa temperaturen då rumstemperaturen överstiger ca: 21 grader. Termostaten är i sin funktion långsam och är inte avsedd att hålla konstant temperatur i rummet. Om termostaten inte får fri luftcirkulation utan t.ex. stängs in av möbler, gardiner mm känner den av en för varm lufttemperatur (från elementet) och börjar stänga.

Problem som kan uppstå är:

  • Vid temperaturer runt +5-0 grader och blåsigt väder, speciellt på höstar så är det svårt att få optimal styrning av värmen. T.ex så kan utetemperaturgivaren ange +5 grader men vinden gör att det blir kallare ute och i lägenheten och elementen ger inte den värme som eftersträvas.
  • Det kan vara luft i elementen (elementet blir bara delvis varmt) som då behöver luftas. (Gör en felanmälan till MHS Bostäder)
  • Stiftet som sitter i elementet och som termostaten reglerar kan fastna i intryckt läge och då stryper den värmen och elementet blir inte varmt, stiftet måste då motioneras. (Gör en felanmälan till MHS Bostäder)

 

Ventilation

Ventilationen krävs för att hålla ett hälsosamt klimat i lägenheten och för att transportera bort fukt och lukter.

Frånluft: har du via fläktar på vinden som suger ut luft via ventiler i badrummen och via spiskåpan. Dessa är injusterade för rätt flöde och balans mellan lägenheterna på olika våningsplan. Vi ber er att inte ändra på ventilernas inställningar! För då punkteras hela balansen och injusteringen.

Tilluftsventiler: finns oftast i överkant/underkant på fönster i sovrum och vardagsrum, det förekommer även i nyare lägenheter att dom sitter bakom elementen. Dessa skall vara öppna för att få god luftväxling!

De går att delvis skjuta igen men det får följande konsekvenser:

  • Dålig luftväxling och därmed ökad luftfuktighet.
  • Försämrad funktion på spiskåpan (ännu mindre os tranporteras ut)
  • Undertryck i lägenheten, vilket orsakar att dörren kan vara svår att öppna och lukter från grannlägenheter kan ta sig in liksom drag i otätheter på olika ställen.