Tack för att ni svarade!

2018-02-28

Under hösten fick en stor del av er hyresgäster svara på en undersökning om vad ni anser om MHS Bostäder som värd och förvaltare. Vi fick in 46 procent svar och vill härmed tacka alla som deltog i undersökningen.

Vi vill även tacka för er positiva betygssättning – MHS Bostäders Serviceindex, som är en sammanställning av frågor som rör Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs, hamnar på 88,6 procent. Detta är en positiv ökning med 3,8 procentenheter jämfört med tidigare mätning år 2016. I jämförelse med alla de bolag som mätte med AktivBo under 2017 är vi glada för att vara 1 av de 3 bolag i storleksklassen 500-2999 lägenheter som fått högst betyg på Serviceindex av sina hyresgäster. Vi är också ett av de bolag som gjort den största ökningen i Serviceindex från tidigare undersökning. Att ni trivs betyder mycket för oss!

Pilen i bilden visar MHS Bostäders Serviceindex i jämförelse med andra bolag i branschen som ställde samma frågor året innan. Den röda intervallen visar de 25 procent med lägst värden, den gula visar de 50 procent med mest genomsnittliga resultat och den blå visar de 25 procent med högst värden. Den streckade linjen visar 2016-års resultat.

Inom en snar framtid kommer ni att få ta del av en mer detaljerad folder med undersökningens sammanställda resultat. Era svar från undersökningen har gett oss värdefulla synpunkter, och vi arbetar med att färdigställa åtgärdsplaner.

Tack för att ni hjälper oss att utvecklas och bli bättre!

Hälsningar från alla på MHS Bostäder.

 

SparaSparaSparaSpara