Rättigheter och skyldigheter

 

Rättigheter

 • Du kan få din hyra prövad av hyresnämnd om du tror att den inte är rimlig.
 • Du har rätt till reparationer i bostaden samt gemensamma utrymmen.
 • Du får måla om och tapetsera. Men det ska göras fackmannamässigt, kunna godkännas av andra än dig själv. Vid tvist kan besiktningsman anlitas.
  Målar du väggarna i en annan kulör än vita kommer du vara tvungen att vit-måla dem innan du flyttar, så att nästa hyresgäst kan acceptera dem. Vid tveksamhet, rådfråga vår förvaltning.
  För arbeten i kök och badrum bör fackmän alltid rådfrågas.
 • Om du själv bekostar en ny spis i stället för att vänta eller betala den på hyran måste du lämna kvar den när du flyttar. Värdens tillstånd är säkrast för att undvika eventuellt krav på att återinstallera den gamla spisen vid flytt.
 • Du får bo tillsammans med vem du vill i lägenheten. Möblerade studerandelägenheter är avsedda för en person och endast tillfälliga besök av familje- medlemmar tillåts. Du får också ha inneboende i lägenheten utan att be värden om lov, men till en inneboende kan du inte överlåta hyresrätten mot värdens vilja.
 • Du får ha husdjur och du får röka i lägenheten men får betala sanering av lägenheten vid utflyttning.

 

Skyldigheter

 • Du måste bo i din lägenhet, annars riskerar du att sägas upp.
 • Du ska betala hyran i tid.
 • Du får inte störa grannar, varken inifrån lägenheten eller i gemensamma utrymmen.
 • Du måste sköta dig och lägenheten så att du inte vållar problem exempelvis oväsen. Du ansvarar också för dina gäster.
 • Du kan inte neka värden eller förvaltaren tillträde.
 • Du får inte hyra ut i andra hand utan värdens medgivande eller hyresnämndens tillstånd.
 • Du får inte ta bort eller flytta fasta inventarier, som inbyggda skåp och garderober, utan tillstånd.
 • Du får inte belamra allmänna utrymmen i exempelvis trapphus och källare.
 • Du får inte montera parabol eller hänga blomlådor utanför balkongen eller i karmarna till fönstren.
 • Du får inte bryta våtskiktet i badrum genom att borra hål i vägg eller golv.
 • Om du hyr en möblerad lägenhet så måste den återlämnas med ursprunglig möblering och i samma skick som när du fick den.
 • MHS Bostäder betalar radio- och TV-licens för våra möblerade lägenheter. Däremot kan du komma att behöva betala avgiften själv om du bokfört dig på adressen.