MHS Bostäders styrelse

 

Styrelsen utses enligt Stiftelsens stadgar av Chefen för Försvarsmakten efter förslag från Försvarsmaktens chefsjurist, efter samråd med rektorn för Försvarshögskolan.

Styrelsen för tiden 2017-01-01–2018-12-31 är fastställd av Överbefälhavaren och består av följande:

Claes Tornberg, Ordförande
Suppleant: Jan Warren

Klas Eksell, ledamot
Suppleant: Anders Callert

Eino Örnfeldt, ledamot
Suppleant: Ewa Skoog Haslum

Arne Lorentzon, ledamot
Suppleant: Tommy Kjellgren

Charlotte Andersson, ledamot
Suppleant: vakant