Garage och parkering

MHS-Bostäder disponerar ett antal garage- och parkeringsplatser som kan hyras av Stiftelsens hyresgäster.

Garage

Sandhamnsgatan
Starrängsringen /Löjtnantsgatan
Råbyvägen

Parkering

Sandelsgatan 11 (bakom de små gröna skjulen vid lekparken)
Djäknegatan

 

Ansökan garage/parkering

  • YYYY-MM-DD