Garage och parkering

MHS-Bostäder disponerar ett antal garage- och parkeringsplatser som kan hyras av Stiftelsens hyresgäster.

Garage

Sandhamnsgatan
För uthyrning finns 64 bilplatser, vi har även 6 st MC-platser.

Starrängsringen /Löjtnantsgatan
Här disponerar Stiftelsen totalt 33st bilplatser av ca 250st.
25st med in/utfart från Starrängsringen 41.
8st bilplatser + 3st MC-platser med in/utfart Löjtnantsgatan 23.

Parkering

Sandelsgatan 11 (bakom de små gröna skjulen vid lekparken)
Här har vi 2st parkeringsplatser som vi hyr ut.

 

Ansökan garage/parkering

  • YYYY-MM-DD